Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia Komentarz

Prawo

Informacje

Komentarz zawiera wnikliwą analizę przepisów ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia i jej aktów wykonawczych regulujących zasady potwierdzenia spełniania przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych tzw. standardów akredytacyjnych. Szczególną uwagę poświęcono takim zagadnieniom,...

Cena: 113,52
Dostępność: dostępny od ręki