Pieśń o Rolandzie

Poezja zagraniczna

Informacje

Pieśń o Rolandzie to najstarszy z zachowanych starofrancuskich eposów rycerskich zwanych pieśniami o czynach. Dochowała się w rękopisie z przełomu XI i XII wieku, choć czas powstania jej pierwotnej wersji można szacować na VIII lub IX w., czyli na czasy przezeń opisywane. Badacze...

Cena: 5,30
Dostępność: dostępny do tygodnia