Pan Tadeusz - opracowanie

E-książki

Informacje

mechanizm bramy garażowej

Pan Tadeusz rozpoczyna się słynną inwokacją: Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię mechanizm bramy garażowej stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Narrator zwraca się do Litwy, a następnie do Matki...

Cena: 10,27
Dostępność: sprawdź w sklepie