Miejsca niedookreślenia dzieła muzycznego

Kultura i sztuka

Informacje

#8222;Po raz pierwszy w muzykologii ? ni tylko polskiej ? oryginalna teoria miejsc niedookreślenia Ingardena została frontalnie zderzona z syntetycznymi ujęciami dziejów muzyki. Marcin Poprawski wnosi do estetyki muzyki Ingarden pewną wartość dodaną. Ukazuj na konkretnych przykładach, że...

Cena: 50,39
Dostępność: dostępny do tygodnia