Lenno pruskie Od traktatu krakowskiego do śmierci księcia Albrechta 1525-1568

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Zamknięcie tego studium w granicach od 1525 do 1568 roku wymaga bliższego uzasadnienia. Stwierdzić bowiem należy, iż brak jest momentów ustrojowych, które by naka#173;zywały przyjęcie daty śmierci Albrechta jako granicy pew#173;nego stadium w rozwoju prawnych stosunków polsko-pruskich....

Cena: 45,10 44,00 zł
Dostępność: dostępny od ręki