Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej

Ekonomia i finanse

Informacje

maść hasceral

Recenzowana praca jest rezultatem rzetelnego wysiłku naukowego. Autor uwzględnił w szerokim zakresie całokształt stosunków gospodarczych w Polsce, maść hasceral które ulegały zresztą daleko idącym zmianom w omawianym okresie. Funkcje prawa wekslowego ulegały zasadniczym nieraz przemianom. Dlatego...

Cena: 12,50
Dostępność: dostępny do tygodnia