Etyczne problemy prawa

Filozofia

Informacje

Etyczne problemy prawa stanowią zwięzłe omówienie podstawowych problemów etyki i jej związków z praktyką funkcjonowania porządków prawnych. Obok zagadnień ogólnych, etyki opisowej i normatywnej, metaetyki oraz relacji między prawem a moralnością, zawiera także omówienie wielu...

Cena: 43,13
Dostępność: dostępny do tygodnia