Budowanie Polski ludowej. Robotnicy a komuniści 1945-1950

Historia

Informacje

\"Aby zrozumieć polski komunizm, trzeba zacząć od badania jego początków\", pisze we wstępie do swojej książki Padraic Kenney. Irlandzki historyk pokazuje, że, jakkolwiek reżim komunistyczny wprowadzono w Polsce odgórnie siłą i z pomocą radzieckich czołgów, to jednak na jego...

Cena: 38,49
Dostępność: dostępny do tygodnia