Wyznanie wiary

E-książki

Informacje

Rok Wiary stanowi dla nas ważną inspirację do pochylenia się nad treścią naszej wiary. Niniejsza publikacja https://www.print-stock.co.uk/ stanowi cykl katechez systematycznych osnutych wokół wyznania wiary, stanowiącego syntezę prawd wyznawanych i głoszonych przez Kościół.

Spis zawartości