Wojna a społeczeństwo w barbarzyńskiej Europie Zachodniej 450-900

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Praca poświęcona została zagadnieniom wojskowości w organizmach politycznych na terenie Europy Zachodniej, powstawała w wyniku długich rozważań i https://www.arthomedesign.pl/ konsultacji autora na ten temat. Efekt końcowy stanowi świetne studium dotyczące relacji między działalnością militarną ludzi o...

Spis zawartości