Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Praca jest zbiorem studiów i szkiców, będących pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dziewięćdziesiątą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Spis zawartości