Rewolucja Szymborskiej 1945-1957

Nauki humanistyczne

Informacje

Home staging Warszawa

Cechą, która przesądza o wysokiej wartości książki jest jej polemiczny ton - a trzeba podkreślić, że oponentami są w tym wypadku Home staging Warszawa niekwestionowani klasycy wiedzy o polskiej noblistce. Zaletą tej pracy jest także udane i dobrze uzasadnione połączenie dwóch typów pisarstwa naukowego:...

Cena: 33,15
Dostępność: dostępny do tygodnia