Przywództwo organizacyjne w kontekście aksjologicznych i moralnych wyzwań przyszłości

Ekonomia i finanse

Informacje

archos 40d titanium

Cele niniejszej pracy można uogólnić do dwóch najważniejszych. Pierwszym jest próba wskazania na kryzys aksjologiczny, przez który aktualnie przechodzi archos 40d titanium nasze społeczeństwo, a który widoczny jest także w środowisku biznesowym. Drugim zaś refleksja nad działaniami, które powinno się...

Cena: 26,75
Dostępność: dostępny od ręki