Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych Część 2

Podręczniki

Informacje

stare amerykańskie samochody ,klasyki z licytacji w USA

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych stare amerykańskie samochody ,klasyki z licytacji w USA do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik pojazdów samochodowych (symbol cyfrowy na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok...

Cena: 56,26
Dostępność: dostępny od ręki