Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

active poppers room aromas

Filologiczno-historyczna zawartość książki opiera się na metafizycznej spekulacji wywodzącej grecką tragedię z metafizyki woli. Tragedia, rodem z dytyrambicznej, active poppers room aromas \"dionizyjskiej\" muzyki, miałaby czerpać moc z ponadjednostkowej powszechnej woli i jednoczyć z nią widza, który w ten...

Cena: 25,50
Dostępność: dostępny do tygodnia