Ludwik XIV

E-książki

Informacje

Najnowsza książka wybitnego historyka i pisarza Maxa Gallo. Został królem w wieku pięciu lat. Panował siedemdziesiąt dwa lata. Umierając, pozostawił niteo po sobie wielkie, zmodernizowane państwo o silnej, scentralizowanej władzy. "Państwo to ja" ? to powiedzenie zna chyba każdy. Aby...

Spis zawartości