Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku

Pozostałe

Informacje

Sensacyjne odtworzenie dziejów kryzysu Polski w latach 30. XI w.Autorka, niezwykle rzetelnie konfrontując różne zapiski źródłowe (z analizy statystyczne do prac magisterskich materiałów polskich i zagranicznych) oraz wnioski płynące z literatury przedmiotu, w pasjonujący sposób rekonstruuje najbardziej prawdopodobny ciąg...

Spis zawartości