Konfraternia warszawskich historyków pod znakiem Klio

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka przedstawia zbiór biogramów historyków warszawskich, którzy w swojej działalności badawczej i nie tylko, wnieśli istotny wkład w tworzenie i utrwalenie niepodległości w Polsce. Dotyczy to m.in.: Aleksandra Gieysztora, Stanisława Herbsta, Stefana Kieniewicza, Ryszarda...

Spis zawartości