Kodeks postępowania cywilnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Ogół przepisów proceduralnych, odnoszących się do postępowania cywilnego, zawartych w jednym tomie. Zbiór zawiera jeden z najobszerniejszych w polskim ustawodawstwie aktów prawnych - kodeks postępowania cywilnego, uzupełniony o komplet rozporządzeń wykonawczych. Dodatkowo...

Spis zawartości