Kodeks Napoleona

Prawo

Informacje

Moja chwała nie polega na 40 zwycięskich bitwach - mówił na wyspie św. Heleny Na-poleon - bo pamięć o nich zatarło Waterloo. Ale jest coś, czego nic nie zatrze, co żyć będzie wiecznie; tym jest mój Kodeks cywilny. Kodeks [...] żyje już przeszło 200 lat, a uroczystości jubileuszowe...

Spis zawartości