Jest tyle do powiedzenia 2 Język polski Zeszyt ćwiczeń Część 2

Gimnazjum

Informacje

Lekturze, pracy z tekstem i kształceniu kulturowemu towarzyszy ściśle z nimi zintegrowana nauka o języku jako narzędziu komunikacji i sposobie http://www.dginwest.com.pl/faktoring/faktoring-z-regresem/ widzenia świata. W sposób planowy i konsekwentny podręcznik uczy, jak sprawnie, poprawnie i skutecznie porozumiewać się z innymi, podpowiada, jak...

Spis zawartości