J.Polski SP 4/1 Między Nami ćw wersja A GWO

Szkoła podstawowa 4-6

Informacje

Zeszyt ćwiczeń jest częścią gruntowniezmodernizowanej serii Między nami.Treść publikacji uzupełnia i pomagautrwalić materiał zawarty w nowym podręczniku dla klasy czwartej. W nowymzeszycie ćwiczeń położyliśmy mocniejszy nacisk na edukację językową. Znalazłosię w nim więcej...

Spis zawartości