Historia ustroju i prawa w Polsce. Repetytorium

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Publikacja proponuje nowatorską prezentację historii ustroju i prawa polskiego, ukazując szerokie i wieloaspektowe spojrzenie na analizowaną problematykę, ponieważ Autor opracowania badał je z perspektywy historii, polityki, gospodarki oraz kwestii społecznych. W mojej ocenie książka...

Spis zawartości