Historia Po prostu 1 Zeszyt ćwiczeń Zakres podstawowy

Podręczniki

Informacje

Zeszyt ćwiczeń pomaga w przygotowywaniach do sprawdzianów oraz umożliwia systematyczne ćwiczenie umiejętności pracy z tekstami źródłowymi, ikonografią, danymi statystycznymi i materiałami kartograficznymi.Struktura zeszytu odpowiada układowi treści podręcznika Historia. Po prostu....

Spis zawartości