Finansowanie działalności innowacyjnej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Celem publikacji jest zaprezentowanie szerokiego wachlarza możliwości finansowania działalności innowacyjnej, która może być realizowana indywidualnie przez pracowników określonych sektorów gospodarki, ale i także - na co kładzie się wyraźny nacisk - w podejściu nowej perspektywy...

Spis zawartości