Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej Nowe wyzwania i mozliwości

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych. Przedstawione rozważania mają na celu podjęcie domy wolnostojące wrocław dyskusji na temat aktualnych problemów z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i gospodarki nieruchomościami.

Spis zawartości