Czy miasto jest niepotrzebne?

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Ostatnia dekada to okres wyraźnych zmian społeczno-przestrzennych w polskich miastach. Inwestycje w miejskim centrum, powstawanie polisolokaty opłata likwidacyjna nowych deweloperskich osiedli mieszkaniowych, ekspansja wielopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych i powiększanie się przedmieść #8211; to tylko...

Spis zawartości