Chemia dla gimnazjalistów Ćwiczenia rozdziały 13 i 14 Zestaw rozszerzony

Podręczniki

Informacje

Ten zeszyt ćwiczeń jest skorelowany z rozdziałami 13. i 14. podręcznika i zawiera ćwiczenia z zakresu nauczania chemiiw wymiarze dwóch godzin tygodniowo.Nauczycielska wersja ćwiczeń zawiera prawidłowe wykonanie wszystkich poleceń.

Spis zawartości