Cesarski odstępca

Powieści historyczne i wojenne

Informacje

Połowa IV wieku. Chrześcijańskie: Kapadocja, Bizancjum, Rzym i Galia. Szczupły i przystojny młodzienieco marzycielskim i łagodnym spojrzeniu. Oszukany co do swej przeszłości. Wybitny mówca, pisarz i myśliciel.Doskonały strateg i dowódca. Skromny asceta z zasadami. Skrzywdzony,...

Spis zawartości