Budowanie Polski ludowej. Robotnicy a komuniści 1945-1950

Historia

Informacje

sklep wobler

\"Aby zrozumieć polski komunizm, trzeba zacząć od badania jego początków\", pisze we wstępie do swojej książki Padraic Kenney. Irlandzki historyk sklep wobler pokazuje, że, jakkolwiek reżim komunistyczny wprowadzono w Polsce odgórnie siłą i z pomocą radzieckich czołgów, to jednak na jego...

Cena: 38,49
Dostępność: dostępny do tygodnia