Atlas historii Polski

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Atlas Historii Polski zawiera mapy ukazujące historię ziem polskich od pradziejów do współczesności, ilustrujące historię polityczną, http://www.rodzinausiebie.pl/ konflikty zbrojne (towarzyszą im szczegółowe plany ważniejszych bitew), rozwój gospodarki, strukturę ludnościową i wyznaniową.Warto zwrócić...

Spis zawartości