Angielski. Gramatyka, Czasy, przyimki, mowa zależna

Języki obce

Informacje

W prezentowanym praktycznym poradniku omówiono najważniejsze problemy praktyczne (użycie przyimków, czasów gramatycznych i mowy zależnej) wycieczka do kłajpedy pałangi gramatyki angielskiej. Charakterystyczną cechą tak przygotowanej książki są krótkie komentarze gramatyczne, poparte angielskimi przykładami z...

Spis zawartości