Angielski dla początkujących i średniozaawansowanych A1-B1

Podręczniki

Informacje

Publikacja stanowi doskonałą pomoc zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają, jak i dla tych,którzy porządkują zdobytą już wiedzę o języku obcym.Publikacja zawiera:- Podstawy gramatyki angielskiej - zawierają m.in.: zasady użycia zaimków osobowych, przyimków, rzeczowników,...

Spis zawartości